Lietuvos mokyklų apdovanojimų naudojamų duomenų privatumo politika

Privatumo politika

Mums rūpi asmens duomenų apsauga ir mes norime užtikrinti informacijos skaidrumą, Jūsų teises į privatumą, Jūsų teisių užtikrinimą. Todėl prašome perskaityti šią Privatumo politiką (toliau Politika) ir susipažinti su tuo, kokius duomenis mes naudojame, kokiu tikslu juos renkame, kam perduodame, kiek laiko laikysime, kokiu teisiniu pagrindu juos rinksime ir naudosime. Norėdami gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą prašome kreiptis į privacy@ktu.lt

 

Kokią informaciją mes renkame iš Jūsų?

Mes Jūsų asmens duomenis naudosime konkurso organizavimo tikslais, išrinkdami laimėtojus, susiseikdami su nominantais ir  nominuojančiais asmenimis.

Mes tikimes, kad nominuojami asmenys žinos apie tai, kad jie dalyvauja konkurse, todėl registruodami nominantą esate atsakingas už jo informavimą. Informuodami asmenį turite pateikti registracijos nuorodą, kurioje būtų to asmens nuotrauka ir aprašymas. 

Nominantas turi teisę koreguoti visą pateiktą informaciją apie jį arba atsisakyti dalyvauti konkurse.  Tai galima padaryti rašant laišką adresu privacy@ktu.lt, laiško pavadinime nurodydami „Lietuvos mokyklų apdovanojimai“.

 

Duomenų subjektai (asmenys, pateikiantys duomenis):

 1. Nominuojantysis;
 2. Balsuojantis;
 3. Komisijos narys.

Duomenų subjektai pateikia tokią informaciją:

 1. Nominuojantysis pateikia:
  • Savo vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą, klasę, el. pašto adresą, telefono numerį;
  • Nominanto: vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą, aprašymą.
 2. Balsuojantis pateikia: savo balsą (Facebook paskyros „Patinka“ (angl. „Like“)).
 3. Komisijos narys pateikia savo: vardą, pavardę, el. pašto adresą, įvertinimą.

 

Žemiau pateikiame detalią informaciją apie duomenų rinkimo tikslus, renkamus duomenis, duomenų laikymo laikus:

Duomenų rinkimo tikslas
Renkami duomenys
Duomenų laikymo laikas
Duomenų rinkimo teisinis pagrindas
Indentifikuoti nominuojantį asmenįVardas, pavardė, el. paštas2 mėn. po renginio pabaigosSutarties vykdymas (BDAR 6 (1) b.)
Indentifikuoti nominuojamą asmenįVardas, pavardė, nuotrauka1 metusSutarties vykdymas (BDAR 6 (1) b.)
Dėl statistinės informacijosMiestas ir mokykla (bus laikoma nuasmeninta forma)1 metusTeisėtas interesas (BDAR 6 (1) f.)
Susisiekti su nominuojančiu asmeniuEl. paštas, telefonas1 metusSutarties vykdymas (BDAR 6 (1) b.)
Įvertinti nominantąNominato aprašymas1 metusTeisėtas interesas (BDAR 6 (1) f.)
Išrinkti laimėtojąBalsavimo rezultatai1 metusSutarties vykdymas (BDAR 6 (1) b.)

 

 

Su kuo šia informacija dalinsimės?

Jūsų duomenis gali gauti toliau nurodyti mūsų pasitelkiami technologiniai paslaugos partneriai:

 • viruisis.lt – atlieka rezervacinės sistemos priežiūrą;
 • Qualtrics – balsavimo platformos paslaugos teikėjai.

 

Kokias teises turite su pateiktais asmens duomenimis?

Registruojant nominantą prašysime patvirtinti, kad turėjote galimybę susipažinti su šia asmens duomenų Privatumo politika bei esate informuoti apie šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus ir / ar netikslius asmens duomenis;
 • Bet kuriuo metu uždrausti asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą;
 • Jei turite prieštaravimų arba skundų dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, J. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt

 

Kaip galiu įgyvendinti savo teises ar gauti daugiau informacijos?

Kreiptis dėl teisių įgyvendinimo arba dėl papildomos informacijos gavimo galite adresu privacy@ktu.lt.

 

Kitos nuostatos

 • Duomenų subjektas gali pateikti nominantą tik tada kai susipažįsta ir patvirtina, kad susipažino su Politika.
 • Tvarkydamas Klientų asmens duomenis Universitetas laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatų.
 • Universitetas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir / ar papildyti šią Privatumo politiką.