Nominacija: Metų mokykla

Kauno technologijos universiteto gimnazija – tai gabiems Lietuvos mokiniams atvira mokykla, suteikianti galimybę ateities lyderiams įgyti aukščiausios kokybės pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Atviroje ir kūrybingoje aplinkoje ugdomos dalykinės ir sociokultūrinės kompetencijos bei dorovinės ir pilietines nuostatos, reikalingos šiuolaikinėje visuomenėje.

Olimpiadininkų ugdymas yra prioritetinė ugdymo(si) sritis, kuri leidžia atsiskleisti moksleivių talentams ir garsina gimnazijos vardą Lietuvoje ir pasaulyje. Gimnazijos mokiniai laimi aukštas vietas respublikinėse olimpiadose ir konkursuose. KTU gimnazija didžiuojasi daugiau nei 90-ia aukso, sidabro ir bronzos apdovanojimų, kuriuos gimnazistai iškovojo tarptautinėse olimpiadose. Pagal valstybinių egzaminų rezultatus KTU Gimnazija yra viena iš pirmaujančių Lietuvoje. KTU gimnazistai mokyklos ir Lietuvos vardą garsina ne tik tarptautinėse olimpiadose, bet ir prestižiniuose universitetuose: Kembridže, Oksforde, Jeilyje, Harvarde, MIT ir kiti.

Mokinių dalykinė ir kūrybinė savirealizacija skatina organizuoti gimnazijos bendruomenės ir moksleivių poreikius atitinkančias formaliojo ir neformaliojo ugdymo pasirenkamąsias programas. Gimnazistai mokosi taikomojo programavimo, verslo anglų kalbos, biochemijos pagrindų, vyksta įvairių dalykų moduliai. Gana platus užsienio kalbų pasirinkimas. Mokinių pageidavimu kasmet organizuojami lotynų, ispanų, italų, japonų, kinų kalbų būreliai. Gimnazijoje mokomas sustiprintas vokiečių kalbos kursas. Gimnazistai ruošiasi pasauliniams debatų turnyrams, nagrinėja istoriografijos problematiką, domisi Kauno istorija. KTU gimnazija ir „Bentley Systems“ bei „NFQ Technologies“ steigia sustiprinto IT mokymo klasę. Mokiniai kas savaitę turi po 4 informatikos ir 2 IT pasirenkamųjų modulių pamokas. Taip pat jiems dėstoma ir sustiprinta matematika.
Savo meninę raišką ir kūrybiškumą lavinti galima šokio ir teatro ir dailės būreliuose, choro repeticijose.

Gimnazijos vertybių sistema orientuota į savarankiškos ir harmoningos asmenybės ugdymą. Mokinių gebėjimas patiems kurti palankią bendrauti ir dirbti aplinką formuojamas savarankiškoje savivaldoje, jų iniciatyvą palaiko administracija, mokytojai ir tėvai.

Gimnazijoje ne tik rūpinamasi mokslu, bet vyksta ir įvairūs renginiai, akcijos, projektai. Renginiai kaip Gitarų vakaras, Lapkritinės (skaitoma poezija), Kalėdinė popietė, protmūšiai suburia ir vienija gimnazistus. Tarptautines laimės dienos, Pyragų dienos, mandarinų dalinimo akcijos pradžiugina gimnazijos bendruomenę. Vykdomos išvykos į teatrą, kino teatro festivalius, muziejus.

KTU gimnazija skatina moksleivių pilietiškumą. Yra įsteigta Vasario 16-osios premija, kiekvienais metais skiriama pilietiškiausiems, aktyviausiems ir mokslui nusipelniusiems gimnazistams. Vyksta LDK (lietuviškos dainos konkursas), per kurį gimnazistų atliekamos lietuviškos dainos. Lietuvos valstybės šventės minimos įdomiau – pasikviečiant žymų žmogų, šokant tautinius šokius.

Gimnazija bendradarbiauja ir su kitomis mokyklomis, projektais. Vyksta mainai tarp Kauno ir kitų Lietuvos miestų. Šiais metais gimnazistai vyko ir į tarptautinį projektą „Beauty in Youth Bad Marienberg“. Gimnazijos mokinių atstovai dalyvauja projekte „Mokyklų ambasadoriai“ ir su Kauno mokyklomis aptaria savo ypatumus, iškilusias problemas, rengia bendrus renginius. Moksleiviai yra skatinami dalyvauti visuomeninėje organizacijoje „Kartu tikrai galime“, kurie padeda mažesniems suvokti mokomuosius dalykus, paaiškinti namų darbus.

KTU gimnazija, kurioje vyrauja draugiška atmosfera, atidžiai rūpinamasi mokslu, vykdoma socialinė veikla ir skatinamas moksleivių pilietiškumas bei iniciatyvos, verta „Metų mokyklos“ apdovanojimo.