D.U.K

 • Kiek nominacijų galiu pateikti?

  Nominacijų pateikimo skaičius vienam asmeniui neribotas. Vienas asmuo gali registruoti kelis skirtingus projektus, moksleivius, mokytojus, būrelius ir kitas nominacijas.

 • Ar galiu nominuoti kelis žmones / objektus iš tos pačios mokyklos?

  Tikrai taip, tik svarbu, kad nominantas atitiktų pasirinktos nominacijos kriterijus.

 • Ar galiu nominuoti tą patį moksleivį, mokyklą, būrelį, ir pan., kuris buvo nominuotos ankstesniais metais, bet nelaimėjo?

  Tikrai taip, tik svarbu, kad nominantas atitiktų pasirinktos nominacijos kriterijus. 

 • Ar gali dalyvauti tik mokyklos ar ir kitos neformalaus ugdymo įstaigos (pvz., būreliai, sporto mokyklos ir pan.)?

  Gali dalyvauti ir neformalaus ugdymo įstaigos, tačiau tik tokiu atveju, jei atitinka taisyklėse tai nominacijai nurodytus kriterijus. 

 • Kaip bus išrenkami nominacijų nugalėtojai?

  2019 m. kovo 31 d. 23.59 val. balsavimas bus stabdomas. Kiekvienoje nominacijoje trys daugiausia „Patinka“ balsų surinkę nominantai pateks į kitą etapą ir bus perduoti kompetentingos komisijos įvertinimui. Visi komisijos nariai nuotoliniu būdu (t. y. internetu) įvertins nominantus ir suskirstys balus nuo 1 iki 3 kiekvienam iš trijų nominantų pagal nustatytus kriterijus. 3 balai skiriami, komisijos nario manymu, labiausiai vertam nominantui, 2 balai skiriami antrai vietai, 1 balas skiriamas trečiai vietai. Daugiausia „Patinka“ balsų internete surinkęs nominantas papildomai gaus 3 balus, antras – 2 balus, trečias – 1 balą. Tuomet balai bus sumuojami ir laimėtojai paskelbti 2019 m. balandžio 11 d. renginyje „Break It“, kuris vyks Kaune, KTU „Santakos“ slėnyje (K. Baršausko g. 59). 

 • Nepatekau į TOP 3, bet noriu atvykti į renginį.

  Puiku! Renginyje maloniai laukiami visi nominantai ir jų draugai bei artimieji! Informaciją apie renginį galite sekti čia: https://bit.ly/2UstbNm. Registracija į renginį: bit.ly/2SO8XMt

 • Ar renginys yra mokamas?

  Konferencija ir apdovanojimų renginys visiškai nemokamas!

 • Kur vyks renginys?

  Konferencija „Break It“ vyks Kaune, KTU „Santakos“ slėnyje (K. Baršausko g. 59). Registracijos į renginį forma: bit.ly/2SO8XMt

Taisyklės
 • Lietuvos mokyklų apdovanojimuose skelbiamos 10 nominacijų, į kurias galima siūlyti mokytojus, mokinių tarybas, būrelius, mokyklas, metų projektus, moksleivius ir kita, kas atitinka išdėstytus nominantų kriterijus (būtina paaiškinti nominanto pasirinkimą).
 • Registracija į nominacijas ir balsavimas vyks 2019 m. kovo 12–31 d.
 • Nugalėtojai bus apdovanojami 2019 m. balandžio 11 d. renginyje „Break It“, kuris vyks Kaune, KTU „Santakos“ slėnyje (K. Baršausko g. 59).
 • Visa informacija bus skelbiama interneto puslapyje mokykluapdovanojimai.lt. Jei turite klausimų, kreipkitės el. paštu moksleiviams@ktu.lt.
Nominavimas
 • Vienas asmuo gali registruoti kelis skirtingus projektus, moksleivius, mokytojus, būrelius ir kitas nominacijas.
 • Registruodami kiekvienai nominacijai pateikite trumpą aprašymą, kodėl jis (-i) vertas (-a) šios nominacijos, pridėkite nominanto nuotrauką (-as) ir būtinai nurodykite mokyklos pavadinimą.
 • Apdovanojimams nominuoti gali visi Lietuvos Respublikos gyventojai.

 

Nugalėtojų išrinkimo eiga

 • Už jums patinkančius nominantus savo balsą galite atiduoti spausdami „Patinka“ mygtuką (angl. „Like“), esantį prie kiekvieno nominanto aprašymo. Šie paspaudimai internetiniame puslapyje mokykluapdovanojimai.lt ir jūsų socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje sinchronizuosis. Pabrėžiame, kad už patinkantį nominantą galite balsuoti tik vieną kartą – paspaudę „Patinka“.
 • 2019 m. kovo 31 d. 23.59 val. balsavimas bus stabdomas. Kiekvienoje nominacijoje trys daugiausia „Patinka“ balsų surinkę nominantai pateks į kitą etapą ir bus perduoti kompetentingos komisijos įvertinimui. Kiekvienais metais komisiją sudaro skirtingi asmenys: Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) ir KTU atstovai, verslo įmonių vadovai, švietimo organizacijų specialistai.
 • Visi komisijos nariai nuotoliniu būdu (t. y. internetu) įvertins nominantus ir suskirstys balus nuo 1 iki 3 kiekvienam iš trijų nominantų pagal nustatytus kriterijus. 3 balai skiriami, komisijos nario manymu, labiausiai vertam nominantui, 2 balai skiriami antrai vietai, 1 balas skiriamas trečiai vietai.
 • Daugiausia „Patinka“ balsų internete surinkęs nominantas papildomai gaus 3 balus, antras – 2 balus, trečias – 1 balą.
 • 2019 m. balandžio 2–3 dienomis trys kiekvienos apdovanojimų nominacijos nominantai, surinkę daugiausia „Patinka“ balsų internete, bus informuojami ir kviečiami atvykti į apdovanojimų ceremoniją 2019 m. balandžio 11 d. KTU „Santakos“ Slėnyje (K. Baršausko g. 59). Renginyje maloniai laukiami ir visi kiti nominantai, kurie nepateks į TOP 3.
 • Nominacijų nugalėtojai bus skelbiami iškilmingo Lietuvos mokyklų apdovanojimų renginio „Break It“ metu.
 • Visi Lietuvos mokyklų apdovanojimų nugalėtojai bus apdovanoti specialiomis Lietuvos mokyklų apdovanojimų statulėlėmis ir rėmėjų įsteigtomis dovanomis.

 

Nominacijų vertinimo kriterijai
 • Metų mokytojas

  • Mokyklos bendruomenę vienijančių vertybių diegimas, kuriant atvirą mokyklą, mokiniams sudarant lygias mokymosi ir socialines, pedagogines sąlygas.
  • Reguliarūs mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose.
  • Ugdymo iniciatyvos ir projektai.
  • Pilietiškai aktyvi veikla – mokyklos bendruomenės narių skatinimas būti visuomeniškais.
  • Kūrybinga veikla ugdymo procese.
  • Pagalba kolegoms ir moksleiviams, bendradarbiavimo skatinimas.
 • Metų moksleivis

  • Solidarumo ir tolerancijos principais grįsta elgsena (gerbia kitų nuomonę, tolerantiškai vertina kitų mokyklos bendruomenės narių asmenines savybes ir elgseną).
  • Mokymosi pasiekimai (olimpiados, konkursai, kita).
  • Sporto ir / ar meno srities pasiekimai (miesto, Lietuvos, tarptautiniu mastu).
  • Dalyvavimas savanoriškose veiklose.
 • Metų mokykla

  • Novatoriškai pilietiškumą skatinanti mokyklos veikla (vykdyti renginiai, projektai).
  • Dalyvavimas šiuolaikinėse socialinėse akcijose, jų inicijavimas ir vykdymas.
  • Tolerancijos ir bendruomeniškumo skatinimas.
  • Lietuviškų tradicijų ir kultūros puoselėjimas mokykloje moderniais būdais.
 • Metų projektas

  • Projekto įtaka mokyklos bendruomenei.
  • Projekto įtaka visuomenei.
  • Pasiekti projekto rezultatai.
  • Projekto lygis: tarptautinis, nacionalinis, regioninis, mokyklinis.
 • Metų mokinių taryba

  • Drąsi, kūrybinga tarybos veikla (įvykdyti šiuolaikiniai ir didelio bendruomenės arba visuomenės įsitraukimo sulaukę projektai, suorganizuoti renginiai).
  • Pagalba kolegoms ir sėkmingas bendradarbiavimas su kitų mokyklų mokinių tarybomis.
  • Tolerancijos skatinimas mokykloje.
 • Metų mokyklos prezidentas

  • Atsakingas mokyklos prezidento pareigų vykdymas: veiklos įtaka mokyklos bendruomenei arba platesniu mastu.
  • Tolerancijos skatinimas mokyklos bendruomenėje.
  • Iniciatyvumas: renginių organizavimas, dalyvavimas projektuose ir kitokioje popamokinėje veikloje (įvardykite konkrečius renginius, veiklas).
  • Sąžiningumo principo (elgiasi dorai, teisingai, atvirai) laikymasis, esant sudėtingoms / nepalankioms aplinkybėms.
 • Metų pagalbininkas (-ė)

  • Bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimas.
  • Draugiškumu grįsta elgsena, bendruomeniškumo ir tolerancijos skatinimas mokyklos bendruomenėje.
  • Moksleivių visapusiško saugumo jausmo užtikrinimas ir pagalba moksleiviams.
  • Suteiktos pagalbos pobūdis.
 • Metų būrelis

  • Dalyvavimas konkrečiuose renginiuose, konkursuose ir pan.
  • Gauti apdovanojimai už nuopelnus mokyklai, miestui ar visuomenei.
  • Gebėjimas pritraukti ir išlaikyti moksleivius, ypač tuos, kurie iki tol popamokine veikla nesidomėjo.
  • Būrelio įtaka ugdant įvairias mokinių savybes (kūrybiškumą, organizacinius gebėjimus ir kita).
 • Metų kūrybiškumas

  • Nestereotipinis, originalus mąstymas ir esamų situacijų modeliavimas.
  • Pasiekimai ir pasižymėjimas kūrybinėse veiklose.
  • Originalios bei išliekamąją vertę turinčios idėjos ir tvarus jų pritaikymas.
  • Nestandartinis ir inovatyvus  problemų sprendimas.
 • Metų pilietiškumas

  • Pilietiškai aktyvi veikla – bendruomenės skatinimas būti aktyviais savo šalies gyvenimo dalyviais.
  • Iniciatyvumas – pilietinių vertybių puoselėjimas ir / ar su tautiškumu susijusių iniciatyvų organizavimas.
  • Gero pavyzdžio demonstravimas puoselėjant pilietiškumą.
  • Kūrybiškas požiūris į tautiškumo išsaugojimą ir puoselėjimą.